e-mail: info@properpizza.com
tel: 044/049 13 13 10

Oferta pune

Kerkojme punetor/e per pozite te dispeçer Proper Pizza delivery Prishtine.

Kerkojme punetor per pozite te shperndaresit te picave ne Proper Pizza delivery Prishtine.

Kerkojme punetor/e per pozite te picamenit/es Proper Pizza Prishtine.

Kerkojme punetor/e per pozite te kamarierit/es per Proper Pizza Prishtine qender.